सामग्री तालिका

सामग्री तालिकाले विभिन्न मापदण्डको बराबर सामग्री देखाउँदछ

निम्न सामग्री तालिका सामग्रीका लागि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू बीचको सम्बन्ध देखाउँदछ

प्रतीक DIN जर्मनी स्टान्डर्ड अमेरिकी मानक  फ्रेन्च मानक युके नयाँ मानक युके पुरानो मानक % कार्बन
9521 10,711 1212 220M07 एन १ ए 0,00/0,15
C15 10,401 1015 XC18 080M15 0,12/0,18
C22 10,402 1020 XC25 070M20 EN3 ए 0,16/0,24
C35 10,501 1035 XC38 080A32 EN5 C 0,30/0,35
C25 10,406 1025 50C30 070M26
080M30 EN6
C40 10,511 1040 60C40 080M40 EN8 0,36/0,44
C22 10,501 1035 55C35 ०080० ए &35 र। 37 EN8 A & B 0,33/0,38
CK40 11,186 1040 XC42H1 080A40 EN8C 0,38/0,43
35S20 10,726 1140 35MF6 212M36 EN8M 0,32/0,40
C45 10,503 1045 XC48 080M46 EN8 0,42/0,50
C55 10,535 1055 XC38 070M55 EN9 0,52/0,60
C१ सीआर। 17,033 5132 32C4 530A32 EN18B 0,28/0,33
C२CrMo42 17,225 4140, 4142 CD२ सीसी 708M40 EN19A 0,36/0,44
C२CrMo34 17,220 4135, 4137 CD२ सीसी 708A37 EN19B 0,35/0,40
34CrNiMo6 16,582 4340 35NCD6 817M40 EN24 0,36/0,44
२१NiCrMo32 16,746 35NCD14 0826M40 EN26 0,36/0,44
२१NiCrMo30 16,747 35NCD16 835M30 EN30B 0,26/0,34
C१ सीआर। 13,505 52100 100C6 535A99 EN31 1,20/1,60
214M15 EN202
C10 10,301 1010 34C10 045M10 EN32A 0,07/0,13
15S20 10,723 212M15 EN32M 0,12/0,18
14NiCr14 15,752 341,533,109,314 २०NC12 655M13 EN36A 0,10/0,16
16,723 16NCD17 835M15 EN39B 0,12/0,18
C२CrMo32 17,361 CD२ सीसी 722M24 EN40B 0,20/0,28
CK50 11,206 1050 XC48H1 080M50 EN43A 0,45/0,55
X12CrS13 14,005 416 स्टेनलेस Z12CF13 416S21 EN56 0,09/0,15
X10CrNiS189 14,305 303 स्टेनलेस Z10CNF18.09 303S21 EN58
X5CrNiMo17133 14,436 316 स्टेनलेस Z6CND17.12 316S16 EN58J

अधिक जानकारी को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् → https://hzpt.com/contacts/

तपाइँ जहिले पनि कुनै पनि जानकारी सोध्नु स्वागत छ! कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्!

सम्बन्धित खोजीहरू:

सम्बन्धित ज्ञान र उत्पादनहरू